Svezak 12, Br. 2 (2005)

Kazalo sadržaja

Članci

Obrazovanje i usavršavanje javnih službenika u tranzicijskim zemljama Sažetak PDF
Gordana Marčetić 133-156
Državni predujam za uzdržavanje djece Sažetak PDF
Branka Rešetar 157-173
Teškoće socijalnog partnerstva: europska i hrvatska iskustva Sažetak PDF
Siniša Zrinščak 175-188

Dokument

Europska vladavina. Bijela knjiga Sažetak PDF
Komisija Europskih zajednica 189-213

Prijevod

Socijalni kapital u crkvenom volonterstvu Sažetak PDF
Anne Birgitta Yeung 215-235

Knjige i časopisi

Dražen Živić, Nenad Pokos i Anka Mišetić (ur.): Stanovništvo Hrvatske – dosadašnji razvoj i perspektive HTML PDF
Teo Matković 237-238
Trudie Knijn i Aafke Komter (ur.) Solidarity Between the Sexes and the Generations. Transformations in Europe HTML PDF
Lidija Japec 238-241
Annette Zimmer, Eckhard Piller (ur.) Future of Civil Society - Making Central European Nonprofit-Organisations Work HTML PDF
Gojko Bežovan 241-246
Rolph van der Hoeven, Anthony Shorrocks (ur.): Perspectives on Growth and Poverty HTML PDF
Predrag Bejaković 246-250
Journal of European Social Policy, godina 14, 2004. HTML PDF
Siniša Zrinščak 251-254

Informacije i osvrti

Znanstveni skup: Razvoj socijalnog rada u Hrvatskoj u razdoblju od 1900. do 1960. HTML PDF
Vanja Branica 255-257
Europska konferencija o stanovništvu 2005.: Socijalna kohezija pred demografskim izazovima HTML PDF
Vlado Puljiz 257-261

Dokumentacija

Demografski trendovi u Europi PDF
Vlado Puljiz 263-271


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014