Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 11, Br. 3 (2004) William Easterly: The Elusive Quest for Growth: Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 18, Br. 3 (2011) Wim van Oorschot, Michael Opielka i Birgit Pfau-Effinger (ur.): Culture and Welfare State. Values and Social Policy in Comparative Perspective Detalji   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 10, Br. 3 (2003) Winfried Schmähl, Sabine Horstmann (ur.): Transformation of Pension Systems in Central and Eastern Europe Detalji   HTML   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 27, Br. 1 (2020) World Analysis of the Determinants of the Inequality in Health. Is the Measurement of Inequality Important? Sažetak   PDF
Ignacio Amate-Fortes, Almudena Guarnido-Rueda, Agustin Molina-Morales
 
Svezak 5, Br. 4 (1998) XVI. Međunarodna konferencija statističara rada Detalji   HTML   PDF
Nada Kerovec
 
Svezak 9, Br. 3 (2002) Yaakov Kop (ur.): Israel's Social Services: 1999–2000 Detalji   HTML   PDF
Klaudija Kregar
 
Svezak 25, Br. 1 (2018) Zaboravljena djeca – poteškoće vezane uz zaštitu prava djece čiji su roditelji u zatvoru Sažetak   PDF
Marijana Majdak
 
Svezak 28, Br. 2 (2021) Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. Detalji   PDF
Romana Galić, Iva Prpić, Jasminka Đurek Pavlina
 
Svezak 14, Br. 2 (2007) Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske: ključni izazovi, prijedlozi mjera i zaključci Sažetak   PDF
Vlada Republike Hrvatske
 
Svezak 13, Br. 1 (2006) Zajedno stvarajući rast i radna mjesta: Novi početak za Lisabonsku strategiju Sažetak   PDF
Komisija Europskih zajednica
 
Svezak 15, Br. 3 (2008) Zaklade u Hrvatskoj – uloga, razvoj i postignuća Sažetak   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 10, Br. 3 (2003) Zakon o istospolnim zajednicama Detalji   HTML   PDF
Ivana Milas
 
Svezak 10, Br. 1 (2003) Zakon o izmjenama i dopunama zakona o mirovinskom osiguranju Detalji   HTML   PDF
Ante Škember
 
Svezak 21, Br. 1 (2014) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Detalji   PDF
Iva Čatipović
 
Svezak 15, Br. 3 (2008) Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Detalji   PDF
Ljiljana Šplajt
 
Svezak 11, Br. 1 (2004) Zakon o pravobranitelju za djecu: korak naprijed u poštivanju i promicanju dječjih prava Detalji   PDF
Irena Majstorović
 
Svezak 3, Br. 3 (1996) Zakon o radu i socijalna država Detalji   PDF
Vera Babić
 
Svezak 4, Br. 1 (1997) Zakon o radu u svjetlu komparativnih istraživanja o nezaposlenosti Sažetak   PDF
Darko Oračić
 
Svezak 10, Br. 3 (2003) Zakon o ravnopravnosti spolova Detalji   HTML   PDF
Siniša Rodin, Snježana Vasiljević
 
Svezak 15, Br. 3 (2008) Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Detalji   PDF
Ivana Dobrotić
 
Svezak 4, Br. 2 (1997) Zakon o zapošljavanju u svjetlu međunarodnih iskustava Sažetak   HTML   PDF
Darko Oračić
 
Svezak 10, Br. 3 (2003) Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Detalji   HTML   PDF
Ivana Milas
 
Svezak 10, Br. 1 (2003) Zakonski, politički i kulturni okvir za razvoj civilnog društva u Hrvatskoj Sažetak   HTML   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 7, Br. 2 (2000) Zaposlenost i politika tržišta rada u tranzicijskim gospodarstvima Sažetak   HTML   PDF
Alena Nesporova
 
Svezak 4, Br. 3 (1997) Zaposlenost, nezaposlenost i neslužbeno gospodsarstvo Detalji   HTML   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 10, Br. 2 (2003) Zaposlenost, socijalna pravda i društveno blagostanje Sažetak   HTML   PDF
Joseph E. Stiglitz
 
Svezak 10, Br. 2 (2003) Zaposlenost u Hrvatskoj i izmjene radnog zakonodavstva Detalji   PDF
Teo Matković
 
Svezak 17, Br. 3 (2010) Zaposlenost žena i pristup sustavu predškolske skrbi za djecu u Hrvatskoj: postoji li veza? Sažetak   PDF
Ivana Dobrotić, Teo Matković, Jelena Baran
 
Svezak 22, Br. 1 (2015) Zapošljivost kao suvremena alternativa sigurnosti posla: teorije, nalazi i preporuke u području psihologije rada Sažetak   PDF
Darja Maslić Seršić, Jasmina Tomas
 
Svezak 7, Br. 3 (2000) Zaštita nezaposlenih osoba u Hrvatskoj Sažetak   HTML   PDF
Nada Kerovec
 
Svezak 10, Br. 3 (2003) Zaštita vojnih i civilnih invalida rata Detalji   HTML   PDF
Marijan Pokrajčić
 
Svezak 16, Br. 2 (2009) Zašto zahtjev za potpuno besplatnim (javno financiranim) visokoškolskim obrazovanjem ne smatram dobrom idejom? Detalji   PDF
Aleksandar Štulhofer
 
Svezak 22, Br. 1 (2015) Zbornik znanstvenog skupa »Demografija u Hrvatskoj« povodom 50 godina rada akademkinje Alice Wertheimer-Baletić Detalji   PDF   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 24, Br. 3 (2017) Zbrinjavanje nezaposlenih: Komparativni pregled mjera za zbrinjavanje nezaposlenih u državama članicama Europske unije Detalji   PDF
Ana Čulo, Predrag Bejaković
 
Svezak 29, Br. 3 (2022) Zdravstvena pismenost u Republici Hrvatskoj Sažetak   PDF
Ana Bobinac, Nikolina Dukić Samaržija, Elizabeta Ribarić
 
Svezak 14, Br. 2 (2007) Zdravstvena politika Hrvatske. U vrtlogu reformi i suvremenih društvenih izazova Sažetak   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 7, Br. 3 (2000) Zdravstvena reforma u Hrvatskoj Sažetak   HTML   PDF
Svjetska banka, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
 
Svezak 8, Br. 3 (2001) Zdravstvene i socijalne institucije staroga Dubrovnika Sažetak   HTML   PDF
Ana Borovečki, Slobodan Lang
 
Svezak 4, Br. 1 (1997) Zdravstveni troškovi u Hrvatskoj prema kategorijama korisnika Detalji   PDF
Ivan Magdalenić
 
Svezak 30, Br. 2 (2023) Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević, Jasmina Husanović (ur.): Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u sveučilišnoj zajednici: protiv rodno uvjetovanog nasilja Detalji   PDF
Ana Marija Sikirić Simčić
 
Svezak 1, Br. 3 (1994) Zlostavljanje i zanemarivanje djece u obitelji Sažetak   PDF
Marina Ajduković, Ninoslava Pećnik
 
Svezak 9, Br. 3 (2002) Značenje volonterstva za društvo i zajednicu u palijativnoj skrbi u Americi Sažetak   HTML   PDF
Joanne E. Coury
 
Svezak 12, Br. 2 (2005) Znanstveni skup: Razvoj socijalnog rada u Hrvatskoj u razdoblju od 1900. do 1960. Detalji   HTML   PDF
Vanja Branica
 
Svezak 16, Br. 2 (2009) Znanje nije roba? Detalji   PDF
Neven Budak
 
Svezak 22, Br. 3 (2015) Zoran Šućur, Marijana Kletečki Radović, Olja Družić Ljubotina i Zdenko Babić: Siromaštvo i dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 8, Br. 3 (2001) Zoran Šućur: Siromaštvo: teorije, koncepti i pokazatelji Detalji   HTML   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 6, Br. 3 (1999) Želja za djecom i apstinencija od djece: odrednice, korelati i mogućnosti društvene intervencije Sažetak   HTML   PDF
Mira Čudina-Obradović, Josip Obradović
 
Svezak 1, Br. 4 (1994) Žena u radno-socijalnom zakonodavstvu Republike Hrvatske Sažetak   PDF
Vera Jelčić
 
Svezak 12, Br. 3 (2005) Žene i prvi organizirani oblici praktičnog socijalnog rada u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Sandra Prlenda
 
Svezak 22, Br. 2 (2015) Ženevska povelja UN-a o održivom stanovanju Sažetak   PDF
Ekonomsko povjerenstvo UN za Europu Ekonomsko povjerenstvo UN za Europu
 
1151 - 1200 od 1200 stavke/a << < 19 20 21 22 23 24 


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014