Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 15, Br. 3 (2008) Tko što radi? Dob i rod kao odrednice položaja na tržištu rada u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Teo Matković
 
Svezak 24, Br. 3 (2017) To Be or Not to Be a Woman? - Highly Educated Women's Perceptions of Gender Equality in the Workplace Sažetak   PDF
Nina Pološki Vokić, Dubravka Sinčić Ćorić, Alka Obadić
 
Svezak 8, Br. 2 (2001) Transformacija i socijalna sigurnost u Mađarskoj Sažetak   HTML   PDF
Zsuzsa Ferge, Katalin Tausz
 
Svezak 8, Br. 2 (2001) Transformacija, socijalna sigurnost i razvoj ljudskih potencijala Detalji   HTML   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 16, Br. 2 (2009) Transformatory Social Policy? Detalji   PDF (English)
Paul Stubbs
 
Svezak 5, Br. 1 (1998) Tranzicija u stambenom sektoru i strateške točke razvoja stambene politike u Hrvatskoj Sažetak   HTML   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 3, Br. 1 (1996) Traumatska iskustva djece Detalji   PDF
Vesna Magličić
 
Svezak 18, Br. 1 (2011) Traženje posla i (ponovno) zapošljavanje: uloga vremenski promjenjivog intenziteta traženja posla Sažetak   PDF (English)
Zvonimir Galić
 
Svezak 18, Br. 3 (2011) Treća EMES-ova međunarodna istraživačka konferencija o socijalnom poduzetništvu: Social Innovations through Social Entrepreneurship in Civil Society Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 24, Br. 3 (2017) Treća konferencija o transformacijama u skrbi: Inovacija i održivost Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 7, Br. 2 (2000) Treći put: novi politički i ideološki okviri socijalne politike Sažetak   HTML   PDF
Josip Kregar
 
Svezak 8, Br. 3 (2001) Trendovi u financiranja mirovina i zdravstvene zaštite u Europi Detalji   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 15, Br. 2 (2008) Trendovi u skrbi za osobe starije životne dobi u Republici Hrvatskoj i u zemljama Europske Unije Sažetak   PDF
Nino Žganec, Silvia Rusac, Maja Laklija
 
Svezak 3, Br. 3 (1996) Trendovi u socijalnoj politici Hrvatske Sažetak   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 26, Br. 2 (2019) Trends and Challenges in Long-Term Care in Europe Detalji   PDF
Mateja Nagode, Lea Lebar
 
Svezak 2, Br. 1 (1995) Tri scenarija budućnosti socijalne sigurnosti Detalji   PDF
Abraham Doron
 
Svezak 12, Br. 2 (2005) Trudie Knijn i Aafke Komter (ur.) Solidarity Between the Sexes and the Generations. Transformations in Europe Detalji   HTML   PDF
Lidija Japec
 
Svezak 4, Br. 3 (1997) Tržišna transformacija, nezaposlenost i promjene u sustavima socijalne sigurnosti i socijalne pomoći u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Zoran Šućur
 
Svezak 21, Br. 1 (2014) TSI- FP7 Project on the Third Sector's Contribution to Socio-Economic Development of Europe Detalji   PDF
Danijel Baturina
 
Svezak 4, Br. 1 (1997) Ublažavanje siromaštva u Hrvatskoj Detalji   PDF
Ivo Vidojević
 
Svezak 17, Br. 1 (2010) Učenje zalaganjem u zajednici - integracija visokoškolske nastave i zajednice u procesu obrazovanja društveno odgovornih i aktivnih građana Sažetak   PDF
Bojana Ćulum, Jasminka Ledić
 
Svezak 17, Br. 2 (2010) Učinak socioekonomskog statusa na obrazovno postignuće učenika: Primjer PISA istraživanja, Hrvatska 2006. Sažetak   PDF
Margareta Gregurović, Simona Kuti
 
Svezak 15, Br. 3 (2008) Učinci izmjene Zakona o porezu na dohodak i donošenja Zakona o doprinosima Detalji   PDF
Suzana Petrović
 
Svezak 30, Br. 1 (2023) Učinci stambenog zbrinjavanja mlađe populacije na demografske trendove u Zagrebu Sažetak   PDF
Gojko Bežovan, Drago Jakovčević
 
Svezak 11, Br. 3 (2004) Učinkovita i demokratska višerazinska vladavina u Europi Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 29, Br. 3 (2022) Učinkovitost hrvatskog zdravstvenog sustava - usporedba sa zemljama Europske unije Sažetak   PDF
Antonija Buljan, Hrvoje Šimović
 
Svezak 5, Br. 2 (1998) Udruge u Hrvatskoj - Pravni i socijalni aspekti Detalji   HTML   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 17, Br. 2 (2010) Uklanjanje nepravednosti u visokom obrazovanju: prema politici »proširivanja sudjelovanja« u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Thomas Farnell, Vesna Kovač
 
Svezak 4, Br. 3 (1997) Uloga i dometi aktivne politike u reguliranju tržišta rada Sažetak   HTML   PDF
Nada Kerovec
 
Svezak 23, Br. 1 (2016) Uloga i izdaci socijalne zaštite u gospodarskoj krizi Sažetak   PDF
Zoran Šućur
 
Svezak 18, Br. 2 (2011) Uloga iskustva rodno neravnopravnog tretmana u obitelji u percepciji, stavovima i sklonosti rodnoj diskriminaciji Sažetak   PDF
Željka Kamenov, Aleksandra Huić, Ivana Jugović
 
Svezak 21, Br. 2 (2014) Uloga plesa u unaprjeđenju aktivnog životnog stila i kvalitete života starijih osoba Sažetak   PDF
Snježana Marasović, Slavica Blažeka Kokorić
 
Svezak 8, Br. 3 (2001) Uloga socijalnih usluga u održivom socijalnom razvoju Detalji   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 1, Br. 2 (1994) Umirovljenici i mirovine u Hrvatskoj Detalji   PDF
Ivan Jergović
 
Svezak 3, Br. 2 (1996) Umirovljenici i mirovine u Hrvatskoj u prosincu 1995. godine Detalji   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 2, Br. 4 (1995) Umjetna oplodnja (IVF) – uspjeh, neuspjeh, zdravstvene i socijalne posljedice Sažetak   PDF
Marijan Valković
 
Svezak 9, Br. 1 (2002) Unapređivanje politike i prakse zaštite djece Detalji   HTML   PDF
Ninoslava Pećnik
 
Svezak 21, Br. 2 (2014) Understanding the Needs of Older People: Shifting Toward More Community Based Responses Sažetak   PDF
Vera Grebenc
 
Svezak 15, Br. 3 (2008) Upravljanje rizikom prinosa u obveznim kapitalno financiranim mirovinskim sustavima Sažetak   PDF
Željko Potočnjak, Ivana Vukorepa
 
Svezak 18, Br. 2 (2011) Upravljanje zaposlenicima starije životne dobi – model djelotvornog upravljanja u hrvatskim organizacijama Sažetak   PDF
Nina Pološki Vokić, Lana Grgurić
 
Svezak 10, Br. 2 (2003) Ured za obitelj Hrvatske biskupske konferencije Detalji   HTML   PDF
Štefanija Bortek-Knešaurek
 
Svezak 10, Br. 2 (2003) Ured za socijalno partnerstvo u Republici Hrvatskoj Detalji   HTML   PDF
Vitomir Begović
 
Svezak 25, Br. 1 (2018) USAID: The 2016 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia Detalji   PDF   PDF
Petra Bratoš, Iva Mrdeža
 
Svezak 29, Br. 2 (2022) Usluge tržišta rada Sažetak   PDF
Ana Ostrovidov Jakšić, Tereza Rogić Lugarić
 
Svezak 5, Br. 2 (1998) Ustavni sud definira socijalnu državu Sažetak   HTML   PDF
Siniša Rodin
 
Svezak 1, Br. 4 (1994) U susret novom Zakonu o socijalnoj skrbi Sažetak   PDF
Ana Balaband
 
Svezak 9, Br. 1 (2002) Utjecaj globalizacije na manje zemlje te uloga manjih zemalja u procesu globalizacije: primjer socijalne politike i socijalnog rada Sažetak   HTML   PDF
Horst Sing
 
Svezak 9, Br. 3 (2002) Utjecaj političkih čimbenika na razvoj palijativne skrbi u Velikoj Britaniji Sažetak   HTML   PDF
David Clark, Jane Seymour, Michael Wright
 
Svezak 21, Br. 3 (2014) Utjecaj socio-ekonomskih obilježja na vjerojatnost pojave preobrazovanosti u Republici Hrvatskoj Sažetak   PDF
Željko Mrnjavac, Marija Bečić
 
Svezak 19, Br. 2 (2012) Utječu li mjere fleksigurnosti na rezultate na tržištu rada? Analiza zemalja članica EU Sažetak   PDF (English)
Suzana Laporšek, Primož Dolenc
 
1051 - 1100 od 1200 stavke/a << < 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> 


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014