Svezak 11, Br. 1 (2004)

Kazalo sadržaja

Tematski broj časopisa o pristupu socijalnim pravima u Hrvatskoj PDF
  1-2

Članci

Socijalna prava i socijalni razvoj Republike Hrvatske Sažetak PDF
Vlado Puljiz 3-20
Pristup pravima opće socijalne pomoći Sažetak PDF
Zoran Šućur 21-38
Pristup socijalnim pravima u Hrvatskoj: mirovinsko osiguranje Sažetak PDF
Nevenka Bagarić, Ljiljana Marušić 39-61
Pristup socijalnim pravima u fleksibiliziranom radnom odnosu: kako postići socijalna prava? Sažetak PDF
Viktor Gotovac 63-77
Pravo na rad: od obveze države do osobne odgovornosti Sažetak PDF
Sanja Crnković-Pozaić 79-87
Stambena prava u Hrvatskoj i problemi njihova ostvarenja Sažetak PDF
Gojko Bežovan 89-106

Knjige i časopisi

Vlado Puljiz, Dejana Bouillet (ur.): Nacionalna obiteljska politika PDF
Slavica Blažeka 107-108
Drago Čengić, Ivan Rogić (ur.): Upravljačke elite i modernizacija PDF
Zoran Malenica 108-112
Stjepan Baloban (ur.): Hrvatski identitet u Europskoj uniji PDF
Josip Prgomet 112-116
Peter G. Rosner: The Economics of Social Policy PDF
Predrag Bejaković 116-121

Regulativa

Zakon o pravobranitelju za djecu: korak naprijed u poštivanju i promicanju dječjih prava PDF
Irena Majstorović 123-124
Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine PDF
Zdravka Leutar 124-127

Dokumentacija

Socijalna prava: prognanici, povratnici i izbjeglice PDF
Anna-Maria Radić 129-136
Socijalna prava: naknade za djecu i porodni dopusti PDF
Adinda Dulčić 137-138


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014