Svezak 10, Br. 2 (2003)

Kazalo sadržaja

Članci

Socijalna politika u kontekstu korjenite društvene transformacije postkomunističkih zemalja Sažetak HTML PDF
Siniša Zrinščak 135-159
Restrukturiranje rada? Transformacija strukture zaposlenosti Sažetak PDF
Teo Matković 161-184
Socijalna skrb i socijalni rad u uvjetima globalizacije: primjer Finske Sažetak PDF
Esko Kalevi Juntunen, Juha Hämäläinen 185-198

Dokument

Pristup socijalnim pravima u Europi: stvarno stanje Sažetak HTML PDF
Vijeće Europe 199-215

Prijevod

Zaposlenost, socijalna pravda i društveno blagostanje Sažetak HTML PDF
Joseph E. Stiglitz 217-233

Knjige i časopisi

Jasminka Despot Lučanin: Iskustvo starenja. Doprinos teoriji starenja Sažetak HTML PDF
Ana Štambuk 235-237
Martin Carnoy: Sustaining the New Economy: Work, Family, and Community in the Information Age HTML PDF
Teo Matković 237-241
Journal of European Social Policy, godina 12, 2002. HTML PDF
Siniša Zrinščak 241-244

Informacije i osvrti

Ured za socijalno partnerstvo u Republici Hrvatskoj HTML PDF
Vitomir Begović 245-247
Ured za obitelj Hrvatske biskupske konferencije HTML PDF
Štefanija Bortek-Knešaurek 247-248
Vijeće Europe i socijalna kohezija HTML PDF
Vlado Puljiz 248-252
Međunarodna konferencija: La protection sociale dans une Europe en voie d'élargissement HTML PDF
Siniša Zrinščak 252-254

Dokumentacija

Zaposlenost u Hrvatskoj i izmjene radnog zakonodavstva PDF
Teo Matković 255-262


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014