Revija za socijalnu politiku, Svezak 15, Br. 3 (2008)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Zaklade u Hrvatskoj – uloga, razvoj i postignuća

Gojko Bežovan

Sažetak


Rad je rezultat akcijski orijentiranog empirijskog istraživanja o ulozi, razvoju i postignućima zaklada u Hrvatskoj. Kao podloga empirijskom istraživanju analizirana je raspoloživa sekundarna građa te rezultati ranijih istraživanja o razvoju zaklada u Hrvatskoj. veoma je ograničena.

Teorijsko analitički okvir razvoja zakladništva u Hrvatskoj povezan je sa suvremenom tipologijom uloge zaklada i socijalnog modela razvoja zakladništva. Prikaz razvojnih problema i postignuća zaklada u nekim tranzicijskim zemljama dio su ovog rada.

Ciljevi istraživanja su dati doprinos boljem razumijevanju okoline za razvoj zaklada u Hrvatskoj, razumjeti ulogu i viziju razvoja zaklada, procijeniti jakosti i slabosti zaklada te potaknuti raspravu o ulozi zaklada u razvoju Hrvatske.

Podaci o zakladama prikupljeni su poštanskim anketnim upitnikom i studijom slučajeva.

Rezultati istraživanja govore o razvoju o povećanju broja zaklada u Hrvatskoj koje uglavnom imaju komplementarnu ulogu. Zaklade se manjim dijelom javljaju kao inovatori. Rezultati istraživanja upućuju na periferni socijalni model razvoja zakladništva. Među zakladama dominiraju stipendijske te zaklade u području socijalne skrbi. Zaklade imaju problem s namicanjem sredstva kako bi povećale osnovnu imovinu. Uglavnom se vode na volonterskoj osnovi, a država se ne javlja kao partner u razvoju zakladništva. Razvoj zaklada u Hrvatskoj uvelike će ovisiti o gospodarskim napretku i novim srednjim slojevima koji će biti više zauzeti za probleme u društvu.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014