Revija za socijalnu politiku, Svezak 17, Br. 3 (2010)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Zaposlenost žena i pristup sustavu predškolske skrbi za djecu u Hrvatskoj: postoji li veza?

Ivana Dobrotić, Teo Matković, Jelena Baran

Sažetak


Dostupne usluge skrbi za djecu od izuzetnog su značaja za prevladavanje sukoba između obiteljskih obveza i plaćenog rada te omogućavanje neprekinutih radnih karijera oba roditelja. Ovu tvrdnju podupiru nalazi brojnih istraživanja te ju zagovaraju europski, kao i recentni hrvatski strateški dokumenti. Osnovni je cilj rada ustanoviti postojanje, snagu te smjer povezanosti zaposlenosti žena i obuhvata uslugama skrbi za djecu na razini županija u Hrvatskoj u razdoblju od 1998. do 2009. godine. Ustanovljeno je postojanje stabilnih i velikih regionalnih razlika u obuhvatu djece predškolskim programima i zaposlenosti žena. Postoji snažna korelacija između razine ovih dvaju indikatora, no njihova promjena na godišnjoj razini značajno je slabije povezana. Rezultati regresijskih analiza na različitim specifikacijama ovog panela ukazali su na snažnu intervenirajuću ulogu promjene županijske razine BDP-a u kretanju razine zaposlenosti žena. Razmatrajući mogući smjer uvjetovanosti, ustanovljena je veza podjednako slabog intenziteta kao u simultanom modelu i kada se promjena u razini zaposlenosti žena predviđa promjenom razine obuhvata predškolskom skrbi u prethodnoj godini. Međutim, povezanost je snažnija u modelu gdje je pretpostavljeno kako obuhvat uslugama skrbi proizlazi iz promjene razine zaposlenosti u prethodnoj godini, pružajući plauzibilnost ovom smjeru utjecaja. Ovi nalazi ukazuju da postojeća organizacija sustava predškolske skrbi u Hrvatskoj ne potiče značajnije zapošljavanje žena te ne omogućava ravnomjeran pristup pravu na skrb svim građanima.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014