Revija za socijalnu politiku, Svezak 19, Br. 1 (2012)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Volontiranje studenata u Zagrebu u komparativnom kontekstu

Siniša Zrinščak, Ivan Lakoš, Femida Handy, Ram Cnaan, Jeffrey L. Brudney, Debbie Haski-Leventhal, Kirsten Holmes, Lesley Hustinx, Chulhee Kang, Lucas Meijs, Anne Birgitta Pessi, Bhagyashree Ranade, Karen A. Smith, Naoto Yamauchi

Sažetak


U ovom su radu analizirani rezultati istraživanja volontiranja studenata Sveučilišta u Zagrebu te Tehničkog i Društvenog veleučilišta u Zagrebu, provedenoga 2006.-2007. godine, a u sklopu međunarodnoga komparativnog istraživanja studenata u 14 zemalja svijeta. Cilj istraživanja bio je prikupiti podatke o različitim vidovima volontiranja (iskustvo, osnovni oblici, razlozi i koristi volontiranja, vrijednosti povezanih s volontiranjem), a posebice dobiti uvid u međunarodne razlike. S obzirom da su u ovom radu posebno fokusirani hrvatski rezultati, oni su pokazali da se hrvatski studenti, zajedno s japanskima, nalaze na začelju analiziranih zemalja. Kada volontiraju, studenti to čine uglavnom neredovito i neformalno, a najviše volontiraju za gradsku četvrt/lokalnu aktivističku grupu, u domovima za starije i nemoćne, prenoćištima i sličnim organizacijama. Intrinzični razlozi volontiranja su najviše naglašeni, ali njima komplementarni su i oni instrumentalni. Analizirane su i koristi od volontiranja. Istraživanje je također pokazalo da se volontiranje uglavnom ne promiče kroz obrazovni sustav, a da studenti smatraju takve inicijative korisnima. Rezultati istraživanja uspoređeni su s rezultatima dosadašnjih istraživanja volontiranja u Hrvatskoj, a interpretirani su u okviru analize razvoja civilnog društva u Hrvatskoj i drugim postkomunističkim zemljama te su komentirane dobivene razlike među zemljama.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014