Svezak 21, Br. 3 (2014)

Kazalo sadržaja

Članci

Grupe visokog statusa i društvena solidarnost: socijalno-psihološke odrednice podrške socijalnoj jednakosti kod visokoobrazovanih Sažetak PDF
Ajana Löw Stanić, Maša Tonković Grabovac, Svjetlana Salkičević 265-283
Važnost obiteljskog podrijetla i roda za uspjeh iz matematike i odabir srednje škole Sažetak PDF
Branislava Baranović, Ivana Jugović, Saša Puzić 285-307
Utjecaj socio-ekonomskih obilježja na vjerojatnost pojave preobrazovanosti u Republici Hrvatskoj Sažetak PDF
Željko Mrnjavac, Marija Bečić 309-325
Mjesto socijalne politike u poreznoj politici RH: anketa poreznih stručnjaka Sažetak PDF
Helena Blažić, Hrvoje Šimović, Ana Štambuk 327-360
Vrste javnih politika Theodora Lowija: specifičnosti stvaranja socijalnih politika Sažetak PDF
Ana Petek 361-376

Knjige i časopisi

Frank Moulaert, Diana MacCallum, Abid Mehmood, Abdelillah Hamdouch: The International Handbook on Social Innovation: Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research PDF
Danijel Baturina 377-381
Daron Acemoglu, James Robinson: Why Nations Fail PDF
Predrag Bejaković 381-383

Informacije i osvrti

4th EMES International PhD Summer School "The Three SE Pillars: Social Entrepreneurship, Social Economy and Solidarity Economy" PDF
Danijel Baturina 385-388
Socijalni i ekonomski konflikti u razvoju tranzicijskih zemalja PDF
Gojko Bežovan 388-391
Koje su globalne dimenzije stanovanja PDF
Gojko Bežovan 391-393


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014