Svezak 29, Br. 3 (2022)

Kazalo sadržaja

Uvodna riječ uz tematski broj časopisa: Izazovi hrvatskog zdravstvenog sustava u doba krize PDF
  311-319

Članci

Učinkovitost hrvatskog zdravstvenog sustava - usporedba sa zemljama Europske unije Sažetak PDF
Antonija Buljan, Hrvoje Šimović 321-355
Disparities in Healthcare Financing: A Comparative Analysis of Croatia and Selected Central and Eastern European Countries Sažetak PDF
Uršula Kaštelan Brumen, Milena Konatar, Snježana Kaštelan 357-366
Koncept socijalnih investicija u zdravstvenom sustavu Sažetak PDF
Gordana Šimunković, Zdenko Babić 367-392
Managerial Aspect of Private Health Care Institutions in the Republic of Croatia at the Time of COVID-19 Pandemic Sažetak PDF
Martina Sopta Ćorić, Ivanka Trstenjak-Rajković, Uršula Kaštelan 393-402
Legal Aspects of Recognizing COVID-19 As an Occupational Disease in The Republic of Croatia Sažetak PDF
Milan Milošević, Hana Brborović, Roko Žaja, Jasna Pucarin-Cvetković, Nada Pjevač, Neda Pjevač Pjevač, Tajana Božić, Snježana Kaštelan 403-412
Palliative Medicine: Past - Present - Future Sažetak PDF
Marijana Braš, Veljko Đorđević, Snježana Kaštelan, Nada Pjevač, Bernarda Braš, Neda Pjevač, Milan Milošević, Domagoj Keleminić, Slavko Orešković 413-426
Zdravstvena pismenost u Republici Hrvatskoj Sažetak PDF
Ana Bobinac, Nikolina Dukić Samaržija, Elizabeta Ribarić 427-444

Dokumentacija

Promjene u obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj 2011.−2021. PDF
Ivana Dobrotić, Teo Matković 445-459

Knjige i časopisi

Velimir Šonje: Mirovine za 21. stoljeće PDF
Predrag Bejaković 461-464

Informacije i osvrti

VII. Godišnja stručna konferencija socijalnog rada u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem »Aktivacijski modeli - korisnička perspektiva« PDF
Karolina Tadić-Lesko, Janja Milinković, Nina Babić 465-470


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014