Svezak 18, Br. 3 (2011)

Kazalo sadržaja

Članci

Uzdržavanje bračnih i izvanbračnih drugova te istospolnih partnera – hrvatska rješenja i europski kontekst Sažetak PDF
Ivan Šimović 257-289
Pristupi udomiteljskoj skrbi za djecu u svijetu i čimbenici koji utječu na ishode udomiteljstva Sažetak PDF
Maja Laklija 291-309
Multikulturalizam u socijalnom radu Sažetak PDF
Nino Žganec, Ana Miljenović 311-330
Aktivnosti na gospodarskom oporavku u Republici Hrvatskoj s naglaskom na tržište rada Sažetak PDF
Predrag Bejaković, Viktor Gotovac 331-355

Dokument

Izazovi i mogućnosti za ostvarenje primjerenih starosnih mirovina u Hrvatskoj (projektna studija) Sažetak PDF
Danijel Nestić, Željko Potočnjak, Vlado Puljiz, Ivana Rašić Bakarić, Sandra Švaljek, Iva Tomić, Maja Vehovec, Ivana Vukorepa 357-396

Knjige i časopisi

Vjekoslav Bratić: Skrivena javna potrošnja - Porezni izdaci: potreba ili udvaranje biračima? PDF
Predrag Bejaković 397-399
Wim van Oorschot, Michael Opielka i Birgit Pfau-Effinger (ur.): Culture and Welfare State. Values and Social Policy in Comparative Perspective PDF
Siniša Zrinščak 400-402

Informacije i osvrti

Godišnja konferencija Europskog instituta socijalne sigurnosti: Promjene u sustavu socijalne sigurnosti PDF
Martina Horvat, Valentina Kanić 403-405
Treća EMES-ova međunarodna istraživačka konferencija o socijalnom poduzetništvu: Social Innovations through Social Entrepreneurship in Civil Society PDF
Gojko Bežovan 405-407
Međunarodne konferencije s područja socijalne politike u 2012. godini PDF
Jelena Matančević 408-414


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014