Revija za socijalnu politiku, Svezak 22, Br. 1 (2015)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Zapošljivost kao suvremena alternativa sigurnosti posla: teorije, nalazi i preporuke u području psihologije rada

Darja Maslić Seršić, Jasmina Tomas

Sažetak


Polazeći od aktualnih promjena koje su obilježile svijet rada unatrag nekoliko desetljeća, rad sadrži pregled dosadašnjih psihologijskih istraživanja zapošljivosti kao jednog od suvremenih odgovora na rastuću nezaposlenost, nesigurnost posla i potrebu za povećanom mobilnosti radne snage. U tom pogledu, pojam zapošljivosti definiramo na temelju individualnih resursa koji potiču proaktivno suočavanje i fleksibilnost u kontekstu promjenjivih uvjeta na tržištu rada. Predstavljamo dva dominantna i empirijski validirana modela koji determiniraju ključne karakteristike zapošljivih pojedinaca: (1) model temeljen na kompetencijama te (2) dispozicijski model zapošljivosti. U kontekstu oba modela opisujemo temeljne dimenzije zapošljivosti te rezultate istraživanja koji govore u prilog njihovoj važnosti za radnu dobrobit pojedinaca. Također, navodimo nalaze kojima su rezultirala istraživanja dispozicijske zapošljivosti u hrvatskom radnom kontekstu. Na kraju rada kritički se osvrćemo na navedene modele, iznosimo praktične implikacije dosadašnjih spoznaja ovoga područja te ističemo neka od do sada neodgovorenih pitanja za buduća istraživanja.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014