Svezak 19, Br. 1 (2012)

Kazalo sadržaja

Članci

Razvoj poreza na dohodak u Hrvatskoj: reforme i promašaji Sažetak PDF
Hrvoje Šimović 1-24
Volontiranje studenata u Zagrebu u komparativnom kontekstu Sažetak PDF
Siniša Zrinščak, Ivan Lakoš, Femida Handy, Ram Cnaan, Jeffrey L. Brudney, Debbie Haski-Leventhal, Kirsten Holmes, Lesley Hustinx, Chulhee Kang, Lucas Meijs, Anne Birgitta Pessi, Bhagyashree Ranade, Karen A. Smith, Naoto Yamauchi 25-48
Problemi roditelja pri usklađivanju plaćenog rada i obiteljskog života u Sloveniji Sažetak PDF
Aleksandra Kanjuo Mrčela, Nevenka Černigoj Sadar 49-71

Dokumentacija

Aktivno starenje, rodna ravnopravnost i socijalna uključenost PDF
Siniša Zrinščak 73-81
Isplati li se raditi u Hrvatskoj? PDF
Predrag Bejaković, Ivica Urban, Slavko Bezeredi, Ana Matejina 83-92

Knjige i časopisi

Lars Sondergaard, Mamta Murthi; Dina Abu-Ghaida, Christian Bodewig, Jan Rutkowski (ur.): Skills, Not Just Diplomas Managing Education for Results in Eastern Europe and Central Asia PDF
Predrag Bejaković 93-95
Victor Pestoff & Taco Brandsen (ur.): The Third Sector and the Delivery of Public Services PDF
Jelena Matančević 95-98

Informacije i osvrti

Konferencija: 50 godina europske socijalne povelje: dostignuća i socijalni izazovi pred Hrvatskom i Europom PDF
Jelena Matančević 99-101
Peti hrvatski socijalni tjedan: Kultura rada u Hrvatskoj PDF
Valentina Kanić 101-104
Popis recenzenata u 2011. godini PDF
  105-106


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014