Svezak 14, Br. 2 (2007)

Kazalo sadržaja

Članci

Socijalne službe u konceptu službi od općeg interesa Sažetak PDF
Vedran Đulabić 137-162
Hrvatski mirovinski sustav: korijeni, evolucija i perspektive Sažetak PDF
Vlado Puljiz 163-192
Zdravstvena politika Hrvatske. U vrtlogu reformi i suvremenih društvenih izazova Sažetak PDF
Siniša Zrinščak 193-220

Dokument

Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske: ključni izazovi, prijedlozi mjera i zaključci Sažetak PDF
Vlada Republike Hrvatske 221-260

Regulativa

Nacionalna populacijska politika PDF
Dražen Živić 261-264
Nacionalni program za suzbijanje trgovanja ljudima od 2005. do 2008. PDF
Ivana Dobrotić 264-268

Knjige i časopisi

Višnja Samardžija (ur.): Reforms in Lisbon Strategy Implementation: Economic and Social Dimensions PDF
Paul Stubbs 269-271
Michael Laver: Privatne želje i politika PDF
Krešimir Petković 271-277
Peter Hall i David Soskice (ur.): Varieties of Capitalism PDF
Ivan Grgurić 277-280
Robert Holzmann i Richard Hinz (ur.): Old-Age Income Support in the 21st Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform PDF
Predrag Bejaković 280-284

Dokumentacija

Socijalna politika u programima hrvatskih institucija visokog obrazovanja PDF
Marina Dimić Vugec 285-288


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014