Revija za socijalnu politiku, Svezak 14, Br. 2 (2007)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske: ključni izazovi, prijedlozi mjera i zaključci

Vlada Republike Hrvatske

Sažetak


U sklopu procesa pridruživanja, a temeljem Pristupnog partnerstva EU s Hrvatskom u kojem se navodi da će Hrvatska razviti i implementirati nacionalnu strategiju socijalnog uključivanja, a s ciljem budućeg sudjelovanja u Europskoj strategiji socijalnog uključivanja, Hrvatska je u suradnji s Europskom komisijom, točnije Općom upravom za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti, izradila Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske. Rad na dokumentu započeo je u listopadu 2005. godine i trajao sve do 5. ožujka 2007. godine kada su memorandum potpisali g. Neven Ljubičić, ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i g. Vladimir Špidla, član Europske komisije odgovoran za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti. Tako dugotrajan rada na dokumentu povezan je sa širokim konzultacijskim procesom u koji su bila uključena mnoga ministarstva, socijalni partneri, lokalna i regionalna samouprava, organizacije civilnog društva, kao i akademska zajednica.

Dokument je podijeljen u 8 poglavlja. U prvom i drugom poglavlju detaljno se opisuju ekonomska, demografska i socijalna situacija u Hrvatskoj. Treće poglavlje identificira ključne izazove, a četvrto prijedloge mjera u pojedinim područjima. Peto je poglavlje posvećeno ravnopravnosti spolova, šesto prikazuje statističko praćenje siromaštva i socijalne isključenosti, a sedmo daje prikaz projekata socijalnog uključivanja financiranih kroz predpristupne fondove. U osmom, zaključnom poglavlju, sintetiziraju se izazovi i prioriteti te se, s obzirom da je borba protiv siromaštva i socijalne isključenost dugotrajan i nikada završen posao, navode konkretni poslovi koje treba učiniti do ljeta 2008. godine. Memorandumu je pridodan i obiman statistički prilog. U svrhu provedbe Memoranduma ministar zdravstva i socijalne skrbi imenovao je radnu skupinu koja koordinira aktivnosti Povjerenstva za provedbu, a koju čine predstavnici ministarstava i ustanova zaduženih za provedbu memoranduma, kao i predstavnici lokalnih vlasti, socijalni partneri, organizacije civilnog društva, pružatelji socijalnih usluga i akademska zajednica. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi mora Vladi RH podnositi godišnja izvješća o provedbi, a Vlada je obvezna ukupno izvješće podnijeti do ljeta 2008. Europskoj komisiji te svim partnerima uključenima u proces. Od jeseni 2008. godine Hrvatska zajedno sa svim ostalim zemljama EU započinje s novim ciklusom koordinacije nacionalnih politika u području socijalne zaštite i socijalne uključenosti.

Zbog obimnosti dokumenta ovdje objavljujemo samo treće, četvrto, peto i osmo poglavlje, koja su neznatno skraćena i lektorirana u skladu sa standardima Revije za socijalnu politiku. Cjeloviti dokument na hrvatskom i engleskom jeziku dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske (http://www.mzss.hr).

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014