Svezak 7, Br. 2 (2000)

Kazalo sadržaja

Članci

Treći put: novi politički i ideološki okviri socijalne politike Sažetak HTML PDF
Josip Kregar 113-129
Obitelj i zaposlenost izvan kuće: međusobno ometanje i/ili pomaganje Sažetak HTML PDF
Mira Čudina-Obradović, Josip Obradović 131-145
Borba protiv siromaštva u SAD Sažetak HTML PDF
Predrag Bejaković 147-162
Počeci djelovanja službe za zapošljavanje u Hrvatskoj Sažetak HTML PDF
Zvonko Šešo 175-182

Dokument

Mirovinska reforma u Hrvatskoj Sažetak HTML PDF
Svjetska banka 163-173

Prijevod

Zaposlenost i politika tržišta rada u tranzicijskim gospodarstvima Sažetak HTML PDF
Alena Nesporova 183-196

Informacije i osvrti

Primjena Europske socijalne povelje HTML PDF
Vlado Puljiz 197-201
Mirovinska reforma u Srednjoj i Istočnoj Europi HTML PDF
Siniša Zrinščak 202-206

Knjige i časopisi

Anđelko Milardović (ur.): Globalizacija HTML PDF
Ana Pažanin 207-209
Karl Polanyi: Velika preobrazba, Politički i ekonomski izvori našeg vremena HTML PDF
Drago Čengić 209-212
Tine Rostgaard, Torben Fridberg: Caring for Children and Old People:A Comparison of European Policies and Practices HTML PDF
Gojko Bežovan 212-215
Journal of European Social Policy, godina 9, 1999.(Journal of European Social Policy Vol. 9,1999) HTML PDF
Siniša Zrinščak 216-220

Dokumentacija

Siromaštvo i nejednakost u Hrvatskoj: onovni pokazatelji PDF
Zoran Šućur 221-227


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014