Revija za socijalnu politiku, Svezak 16, Br. 3 (2009)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Priuštivost stanovanja u Hrvatskoj i odabranim europskim zemljama

Maruška Vizek

Sažetak


Članak se bavi komparativnom analizom pokazatelja priuštivosti stanovanja u odabranim starim zemljama članicama Europske unije (Austrija, Irska, Španjolska i Velika Britanija), novim zemljama članicama (Bugarska, Estonija, Poljska i Slovenija) i u Hrvatskoj. Analizira se priuštivost stanovanja u navedenim zemljama i njihovim glavnim gradovima u razdoblju od 2000. do 2008. godine. Računaju se pokazatelji priuštivosti temeljeni na shelter first pristupu i međuodnosu izdataka za kupnju stambenog prostora i dohotka. Dohodak se aproksimira bruto domaćim proizvodom po stanovniku te prosječnom bruto plaćom po zaposlenom. Pokazatelji priuštivosti se također korigiraju za vrijednost kamatne stope na stambene kredite.
Rezultati analize pokazuju da je stanovanje u prosjeku manje priuštivo u novim zemljama članicama i Hrvatskoj, iako su cijene stanovanja u starim zemljama članicama značajno više. U svim zemljama priuštivost stanovanja povećavala se u razdoblju od 2000. do 2006. Tijekom 2007. taj trend je preokrenut te je u 2007. i 2008. došlo do smanjenja priuštivosti stanovanja. Promatrano po pojedinim zemljama, stanovanje je najmanje priuštivo u Bugarskoj, Hrvatskoj i Estoniji.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014