Svezak 6, Br. 3 (1999)

Kazalo sadržaja

Članci

Europska unija, globalizacija i socijalna prava Sažetak HTML PDF
Bob Deacon 219-225
Europsko viđenje postupka obiteljskog posredovanja Sažetak HTML PDF
Mira Alinčić 227-240
Želja za djecom i apstinencija od djece: odrednice, korelati i mogućnosti društvene intervencije Sažetak HTML PDF
Mira Čudina-Obradović, Josip Obradović 241-258
Kako mjeriti nezaposlenost Sažetak HTML PDF
Nada Kerovec 259-267
Privatne škole i obrazovna politika u Hrvatskoj Sažetak PDF
Denisa Krbec 269-278
Indikatori siromaštva u Republici Hrvatskoj Sažetak PDF
Marinko Škare 279-290
Pogledi i djelovanje u socijalnoj politici Nikole Škrleca Lomničkog Sažetak HTML PDF
Vlado Puljiz 299-305

Regulativa

Socijalna politika u "Planu integracijskih aktivnosti Republike Hrvatske Sažetak HTML PDF
Siniša Zrinščak 291-298

Prijevod

Globalizacija. Opasnosti i mogućnosti za politiku rada u Europi Sažetak HTML PDF
Jürgen Hoffman, Reiner Hoffman 307-329

Informacije i osvrti

Konferencija "Strategije razvoja skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj HTML PDF
Ana Balaband 331-332
Europski kolokvi: Za socijalnu Europu HTML PDF
Vlado Puljiz 333-335
Europski socijalni rad: Izgradnja pristupa za 21. stoljeće HTML PDF
Nino Žganec 336-338

Knjige i časopisi

Josip Kregar: Nastanak predatorskog kapitalizma i korupcija HTML PDF
Drago Čengić 339-341
Philippe Van Parijs: Refonder la solidarite HTML PDF
Vlado Puljiz 342-344
Carla Collicelli: Benessere e tutela:Vincoli economici,derive culturali e nodi politici HTML PDF
Predrag Bejaković 344-346
Jochen Clasen (ur.): Comparative Socijal Policy HTML PDF
Nada Bodiroga-Vukobrat 347-348

Dokumentacija

Prihodi i troškovi kućansava u Hrvatskoj u 1998. godini PDF
Zoran Šućur 349-353


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014