Svezak 14, Br. 1 (2007)

Kazalo sadržaja

Članci

Postaje li civilno društvo u Hrvatskoj čimbenikom društvenih promjena? Sažetak pdf
Gojko Bežovan, Siniša Zrinščak 1-27
Europeizacija civilnog društva u Poljskoj Sažetak PDF (English)
Anna K. Gasior-Niemiec, Piotr Glinski 29-47
Promjene u pojmu proizvodnog rada i nove norme razdiobe: Prijedlog zajamčenog socijalnog dohotka Sažetak PDF
Carlo Vercellone 49-63

Dokument

Sažetak izvješća o društvenom razvoju Hrvatska 2006. Neumreženi: Lica socijalne isključenosti u Hrvatskoj Sažetak PDF
Program Ujedinjenih naroda za razvoj 65-84

Knjige i časopisi

Frane Adam, Matej Makarovič, Borut Rončević, Matevž Tomšič: The Challenges of Sustained Development. The Role of Socio-Cultural Factors in East-Central Europe PDF
Blaž Lenarčič 85-86
Didier Fouarge: Poverty and Subsidiarity in Europe. Minimum Protection from an Economic Perspective PDF
Zoran Šućur 86-89
Elaine Fultz (ur.): Pension Reform in the Baltic States PDF
Predrag Bejaković 89-91
Dianne Perrons i sur. (ur.): Gender Divisions and Working Time in the New Economy PDF
Branka Galić 91-94
Gillian Pascall, Anna Kwak: Gender Regimes in Transition in Central and Eastern Europe PDF
Marija Geiger 94-96
Revue internationale de sécurité sociale, godina 59, 2006. PDF
Vlado Puljiz 96-99

Regulativa

Godišnji plan za poticanje zapošljavanja za 2006. godinu: mjere iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PDF
Marina Nekić 101-108

Informacije i osvrti

Ministarska konferencija: Koordinacija sustava socijalne sigurnosti u regiji zapadnog Balkana PDF
Snježana Baloković 109-111

Dokumentacija

Pokazatelji o mirovinama u zemljama OECD-a PDF
Vlado Puljiz 113-122
Obuhvat sustavom predškolske skrbi u Hrvatskoj, 1989.-2005. PDF
Teo Matković 123-135


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014