Revija za socijalnu politiku, Svezak 29, Br. 3 (2022)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Koncept socijalnih investicija u zdravstvenom sustavu

Gordana Šimunković, Zdenko Babić

Sažetak


Usmjeravanjem na ljudski kapital socijalne investicije daju odgovor na socijalne izazove s kojima se suočava socijalni razvoj posljednjih nekoliko desetljeća. U kontekstu ljudskog kapitala, ulaganje u zdravlje ima višestruke kanale utjecaja osobito ako je ono prisutno od rane dobi: osoba će ostati duže aktivna, bit će produktivnija i doprinosit će ekonomiji i društvu. Rad je usmjeren na stjecanje uvida koliko je zdravstvena politika Hrvatske usklađena s idejom socijalnih investicija prezentiranom kroz dokument Europske komisije Investing in Health koji se nadovezuje na temeljni dokument Europske unije o socijalnim investicijama: Towards Social Investment for Growth and Cohesion. U tu svrhu koristi se analiza strateških dokumenata hrvatske zdravstvene politike te komparativna analiza podataka o ulaganjima u zdravstveni sustav kako iz baze Eurostata tako i iz domaćih izvora. Također se donosi i detaljna komparativna analiza (ne)jednakosti pristupa zdravstvenim uslugama u Hrvatskoj u kontekstu Europske unije te važnosti pojedinih komponenti zdravstvene zaštite iz rakursa socijalnih investicija. Uočava se da zdravstvena politika Hrvatske prati ideju socijalnog ulaganja opisanu kroz dokument Investing in Health uz nedostatke, ali pomake prema nadvladavanju određenih nedostataka kao što je npr. evaluacija realizacije pojedinih mjera i programa.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014