Revija za socijalnu politiku, Svezak 2, Br. 3 (1995)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Koncept socijalne isključenosti

Zoran Šućur

Sažetak


Rad se bavi konceptom socijalne isključenosti i njegovom ulogom u socijalnoj politici razvijenih europskih zemalja. Dok je ovaj koncept postao sastavni dio rječnika znanstvenika i političara u većini europskih zemalja, dotle je u nas gotovo nepoznat. Analiziran je socijalno-povijesni i nacionalni kontekst u kojem se javlja termin socijalne isključenosti. Isto tako, autor ukazuje na poteškoće prilikom definiranja socijalne isključenosti (zbog njezine višedimenzionalnosti, razine pristupa, nejasnosti pojmova), ali i na pokušaj da se različita značenja isključenosti analiziraju preko triju paradigmi: solidarnosti, specijalizacije i monopola. U radu su dotaknute i neke mjere „uključivanja“ onih koji su isključeni iz društva.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014