Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 13, Br. 1 (2006) Eleni Apospori and Jane Millar (eds.): The Dynamics of Social Exclusion in Europe: Comparing Austria, Germany, Greece, Portugal and the UK Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 27, Br. 2 (2020) Employee Welfare in the Western Balkans Retail Sector: How to Improve It through Socio-organizational Variables Sažetak   PDF
Jelena Končar, Radenko Milos Marić, Sonja Vučenović, Goran Vukmirović
 
Svezak 6, Br. 2 (1999) Englesko-hrvatski pojmovnik socijalne politike Detalji   HTML   PDF
Zoran Šućur
 
Svezak 13, Br. 1 (2006) ENHR konferencija: Housing in Europe: New Challenges and Innovations in Tomorrow's Cities Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 24, Br. 3 (2017) ENHR konferencija: Priuštivo stanovanje za sve. Redefiniranje uloga javnog i privatnog sektora Detalji   PDF
Josip Pandžić
 
Svezak 22, Br. 3 (2015) ENHR konferencija: stanovanje i gradovi u vrijeme promjene: usredotočavamo li se na ljude? Detalji   PDF
Josip Pandžić
 
Svezak 13, Br. 3 (2006) ENHR konferencija: Stanovanje u Europi koja se širi: teorija, politika primjena i sudjelovanje Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 23, Br. 3 (2016) ENHR konferencija: vladavina, teritorij i stanovanje Detalji   PDF
Josip Pandžić
 
Svezak 25, Br. 1 (2018) Entrepreneurial Orientation of School Principals and Principalship in Croatia and Bosnia & Herzegovina: Psychological, Educational and Social Perspectives Sažetak   PDF
Nikša Alfirević, Dijana Vican, Jurica Pavičić, Saša Petković
 
Svezak 16, Br. 1 (2009) Erik Olin Wright (ur.): Redesigning Distribution: Basic Income and Stakeholder Grants as Cornerstones for an Egalitarian Capitalism (The Real Utopias Project) Detalji   PDF
Valerio Baćak
 
Svezak 27, Br. 1 (2020) ERNOP konferencija 2019.: Philanthropy in the Spotlight? Resources, Reputation and Achievements Detalji   PDF
Jelena Matančević
 
Svezak 12, Br. 3 (2005) ESPAnet konferencija 2005: Making Social Policy in the Postindustrial Age Detalji   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 16, Br. 1 (2009) Eszter Neményi, Maria Herczog, Zsuzsanna Kravalik, Martin Jones, Lucy Bekarian i Robert Huggins: Employment in Social Care in Europe Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 28, Br. 1 (2021) Eurofound: Living, Working and Covid-19, Covid-19 Series Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 18, Br. 1 (2011) Europe 2020 – europska strategija za pametan, održiv i uključiv razvoj Detalji   PDF
Ivan Grgurić
 
Svezak 7, Br. 1 (2000) European Journal of Social Work godina 2, 1999 Detalji   HTML   PDF
Branka Sladović Franz
 
Svezak 9, Br. 3 (2002) European Journal of Social Work, godina 3,2000. Detalji   HTML   PDF
Branka Sladović Franz
 
Svezak 10, Br. 3 (2003) European Journal of Social Work, godina 5, 2002. Detalji   HTML   PDF
Branka Sladović Franz
 
Svezak 17, Br. 1 (2010) European Research Network on Philanthropy: treća godišnja konferencija Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 3, Br. 1 (1996) European Social Policy Forum Detalji   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 5, Br. 2 (1998) European Social Policy Forum 98. Detalji   HTML   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 22, Br. 3 (2015) European Summer School on Social Economy: „Personalisation and Social Entrepreneurship“ Detalji   PDF
Danijel Baturina
 
Svezak 14, Br. 1 (2007) Europeizacija civilnog društva u Poljskoj Sažetak   PDF (English)
Anna K. Gasior-Niemiec, Piotr Glinski
 
Svezak 23, Br. 2 (2016) Europeizacija hrvatske socijalne politike i hrvatska socijalna povelja – prikaz projekta i glavnih zaključaka Detalji   PDF
Danijel Baturina, Jelena Matančević
 
Svezak 13, Br. 2 (2006) Europeizacija politike zapošljavanja u Republici Češkoj Sažetak   PDF (English)
Anne Schüttpelz
 
Svezak 11, Br. 3 (2004) Europeizacija socijalnih politika: nacionalne prilagodbe u jugoistočnoj Europi Sažetak   PDF
Maja Gerovska Mitev
 
Svezak 28, Br. 1 (2021) Europeizacija stambenih politika u postsocijalizmu: usporedba iskustava Slovenije i Hrvatske Sažetak   PDF
Josip Pandžić
 
Svezak 20, Br. 1 (2013) Europska Grundtvig radionica. Social Entrepreneurship and Innovation: Get a Deeper Picture Detalji   PDF
Danijel Baturina
 
Svezak 12, Br. 2 (2005) Europska konferencija o stanovništvu 2005.: Socijalna kohezija pred demografskim izazovima Detalji   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 5, Br. 4 (1998) Europska socijalna povelja Sažetak   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 4, Br. 1 (1997) Europska socijalna povelja Detalji   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 4, Br. 1 (1997) Europska socijalna povelja (revidirana Sažetak   PDF
Vijeće Europe
 
Svezak 14, Br. 3 (2007) Europska stambena povelja Sažetak   PDF
Europski parlament
 
Svezak 7, Br. 3 (2000) Europska strategija zapošljavanja Detalji   HTML   PDF
Karolina Tkalec
 
Svezak 6, Br. 3 (1999) Europska unija, globalizacija i socijalna prava Sažetak   HTML   PDF
Bob Deacon
 
Svezak 12, Br. 2 (2005) Europska vladavina. Bijela knjiga Sažetak   PDF
Komisija Europskih zajednica
 
Svezak 15, Br. 1 (2008) Europske vrijednosti u globaliziranom svijetu Sažetak   PDF   PDF
Komisija Europskih zajednica
 
Svezak 6, Br. 3 (1999) Europski kolokvi: Za socijalnu Europu Detalji   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 6, Br. 3 (1999) Europski socijalni rad: Izgradnja pristupa za 21. stoljeće Detalji   HTML   PDF
Nino Žganec
 
Svezak 26, Br. 1 (2019) Europski stup socijalnih prava Sažetak   PDF
Gojko Bežovan, Danijel Baturina
 
Svezak 6, Br. 2 (1999) Europski zakonik o socijalnoj sigurnosti Sažetak   HTML   PDF
Marina Musulin
 
Svezak 6, Br. 3 (1999) Europsko viđenje postupka obiteljskog posredovanja Sažetak   HTML   PDF
Mira Alinčić
 
Svezak 9, Br. 3 (2002) Eutanazija Sažetak   HTML   PDF
Anica Jušić
 
Svezak 19, Br. 3 (2012) Evaluacija mjera aktivne politike zapošljavanja 2009. i 2010. godine u Republici Hrvatskoj Sažetak   PDF
Teo Matković, Zdenko Babić, Annamaria Vuga
 
Svezak 26, Br. 1 (2019) Evaluacija procesa privatizacije mirovinskog sustava u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 23, Br. 2 (2016) Evaluacija programa skrbi o beskućnicima i razvoj inovativnih modela prevencije i smanjenja rizika nastanka beskućništva – prikaz i zaključci projekta Detalji   PDF
Jelena Matančević, Danijel Baturina
 
Svezak 1, Br. 2 (1994) Evaluacija socijalnih programa Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 19, Br. 2 (2012) Evanđelje bogatstva Detalji   PDF
Andrew Carnegie
 
Svezak 2, Br. 4 (1995) E.Verhellen & F.Spiesschaert(ur.): Ombudswork for children Detalji   PDF
Dubravka Hrabar
 
Svezak 29, Br. 1 (2022) Evgueni Vinogradov, Birgit Leick, Djamchid Assadi (Eds.): Digital Entrepreneurship and the Sharing Economy Detalji   PDF
Valentin Kuleto, Milena P. Ilić
 
151 - 200 od 1200 stavke/a << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014