Svezak 25, Br. 2 (2018)

Kazalo sadržaja

Članci

Kulturni kapital i obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj, Njemačkoj i Danskoj: usporedna analiza PISA 2009 podataka Sažetak PDF
Saša Puzić, Margareta Gregurović, Iva Košutić 133-156
The Future of the Slovenian Welfare State: A View from Deliberative Forums Sažetak PDF
Tatjana Rakar, Maša Filipovič Hrast 157-173
Dostupnost socijalnog kapitala prilikom traženja prvog zaposlenja diplomanata različitog socioekonomskog statusa Sažetak PDF
Ivona Čarapina Zovko, Darja Maslić Seršić 175-190
Poteškoće i dobrobiti rada s osobama oboljelim od demencije iz perspektive formalnih njegovatelja Sažetak PDF
Ana Štambuk, Kristina Levak 191-211

Dokumentacija

Prava u sustavu socijalne skrbi u kontekstu doprinosa socijalnoj sigurnosti romske djece PDF
Maja Kutnjak Vrtarić 213-221

Knjige i časopisi

Daniel Schraad-Tischler, Christof Schiller, Sascha Matthias Heller & Nina Siemer: Social Justice in EU − Index Report 2017, Social Inclusion Monitor Europe PDF
Predrag Bejaković 223-225
CIRIEC: Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union PDF
Danijel Baturina 226-230
József Hegedüs, Martin Lux, Vera Horváth (eds.): Private Rental Housing in Transition Countries. An Alternative to Owner Occupation? PDF
Josip Pandžić 230-234


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014