Revija za socijalnu politiku, Svezak 2, Br. 1 (1995)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Kako zakonski urediti obiteljske odnose?

Hela Ujević-Buljeta

Sažetak


Ministarstvo rada i socijalne skrbi pripremilo je Nacrt prijedloga zakona o obiteljskim odnosima koji će uskoro ići na raspravu u Sabor Republike Hrvatske. Autorica u ovom prilogu komentira temeljne odredbe Nacrta zakona, a posebnu pažnju posvećuje inovacijama koje on predviđa. Značajna novina u Nacrtu jeste u tome da se građanima pruža mogućnost izbora između građanskog i vjerskog oblika sklapanja braka. Kada je riječ o izvanbračnoj djeci, u Nacrtu su nove odredbe kojima je cilj utvrđivanje očinstva u što većem broju slučajeva, ali i materinstva napuštene djece. Položaj djeteta u obitelji u Nacrtu je uređen tako da je stavljen akcenat na prava i zaštitu djeteta. Važna novina u Nacrtu tiče se imovine stečene u braku koja se smatra suvlasništvom bračnih drugova u jednakim dijelovima. Autorica na kraju upozorava na veliku ulogu koju će imati organi koji će primjenjivati Zakon te sami građani Republike Hrvatske na koje se on odnosi.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014