Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 9, Br. 3 (2002) Hospicijski pokret u Mađarskoj i iskustva timova za podršku u bolnicama Sažetak   HTML   PDF
Katalin Hegedus
 
Svezak 27, Br. 2 (2020) How to Achieve Efficiency and Equity in the Tax System? Sažetak   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 4, Br. 2 (1997) Hrvatska i Europa/ Demokratske slobode u Hrvatskoj Detalji   HTML   PDF
Zoran Šućur
 
Svezak 4, Br. 4 (1997) Hrvatska kao socijalna država: godinu dana poslije Sažetak   HTML   PDF
Uredništvo
 
Svezak 3, Br. 3 (1996) Hrvatska kao socijalna država: zadanosti i usmjerenja Detalji   PDF
Uredništvo
 
Svezak 5, Br. 1 (1998) Hrvatska kao socijalna država: zadatosti i usmjerenja - osvrt na knjigu Detalji   HTML   PDF
Josip Kregar
 
Svezak 5, Br. 2 (1998) Hrvatska mirovinska reforma: Izazovi novog sustava na tri oslonca Detalji   HTML   PDF
Uredništvo
 
Svezak 5, Br. 2 (1998) Hrvatska mirovinska reforma: tijek i dvojbe Detalji   HTML   PDF
Ante Škember
 
Svezak 9, Br. 2 (2002) Hrvatska obiteljska politika u europskom kontekstu Sažetak   HTML   PDF
Vlado Puljiz, Siniša Zrinščak
 
Svezak 8, Br. 1 (2001) Hrvatska: od pasivne prema aktivnoj socijalnoj državi Sažetak   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 2, Br. 1 (1995) Hrvatska udruga za radno pravo i socijalnu sigurnost Detalji   PDF
Orsat Miljenić
 
Svezak 9, Br. 2 (2002) Hrvatski Caritas i Franjevački institut za promicanje kulture mira: Mir u Hrvatskoj Rezultati istraživanja Oprost i pomirenje – utopija ili izazov? Razgovori o opraštanju Detalji   HTML   PDF
Željka Bišćan
 
Svezak 16, Br. 2 (2009) Hrvatski kvalifikacijski okvir – odgovornost umjesto školarina Detalji   PDF
Mile Dželalija
 
Svezak 14, Br. 2 (2007) Hrvatski mirovinski sustav: korijeni, evolucija i perspektive Sažetak   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 17, Br. 1 (2010) Hrvatski sustav mirovinskog osiguranja i europski socijalni model Sažetak   PDF
Mihovil Rismondo
 
Svezak 28, Br. 2 (2021) Hrvoje Šimović i Milan Deskar-Škrbić: Ekonomika javnog sektora s hrvatskim primjerima Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 5, Br. 1 (1998) Human Development Report - Croatia 1997 Detalji   HTML   PDF
Zoran Šućur
 
Svezak 2, Br. 4 (1995) Ian Holliday: The National Health Service(NHS) Transformed Detalji   PDF
Stjepan Orešković
 
Svezak 29, Br. 1 (2022) Ideological Entanglements of Family Policy and Their Consequences – Could the Charter of Family Rights Help to Solve the Dilemmas? Sažetak   PDF
Tadeusz Kamiński
 
Svezak 15, Br. 2 (2008) Ideologijska strukturiranost socijalno-ekonomskih orijentacija Sažetak   PDF
Zlatko Šram
 
Svezak 21, Br. 1 (2014) Ideološki stavovi većinske grupe u dvije višeetničke sredine Sažetak   PDF
Margareta Jelić, Dinka Čorkalo Biruški, Dean Ajduković
 
Svezak 15, Br. 1 (2008) II. Simpozij medicinskih sestara o palijativnoj skrbi Detalji   PDF
Morana Brkljačić
 
Svezak 30, Br. 3 (2023) Improving Working Conditions in Retail During the COVID-19 Pandemic Sažetak   PDF
Goran Vukmirović, Radenko Milos Marić, Dražen Marić, Sonja Vučenović, Ksenija Leković, Daniela Nuševa
 
Svezak 20, Br. 2 (2013) Indeks dobrog upravljanja u Hrvatskoj 2012.: rezultati istraživanja Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 6, Br. 3 (1999) Indikatori siromaštva u Republici Hrvatskoj Sažetak   PDF
Marinko Škare
 
Svezak 3, Br. 3 (1996) Indikatori za socijalnu kartu Hrvatske Sažetak   PDF
Božo Žaja
 
Svezak 26, Br. 3 (2019) Inicijativa rodno osjetljiva proračuna u Gradu Zagrebu Detalji   PDF
Ana Marija Sikirić
 
Svezak 24, Br. 3 (2017) In memoriam: Bob Deacon (28. svibanj 1944. - 1. listopad 2017.) Detalji   PDF
Paul Stubbs, Alexandra Kaasch
 
Svezak 18, Br. 1 (2011) In Memoriam: Eugen Pusić Detalji   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 26, Br. 2 (2019) Innovations in Long-Term Care: the Case of Old People's Homes in Slovenia Sažetak   PDF
Jana Mali
 
Svezak 19, Br. 3 (2012) Institucionalizacija osoba s intelektualnim teškoćama: što nas je naučila povijest? Sažetak   PDF
Marko Buljevac
 
Svezak 4, Br. 3 (1997) Institucionalna uređenost tržišta rada u Danskoj Sažetak   HTML   PDF
Nada Kerovec
 
Svezak 30, Br. 1 (2023) Interakcija financijskog razvitka, nejednakosti i rizika od siromaštva u Republici Hrvatskoj Sažetak   PDF
Ante Samodol
 
Svezak 27, Br. 1 (2020) International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Global economic prospects: Darkening Skies Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 11, Br. 3 (2004) International Labour Review, god. 83, 2003. Detalji   PDF
Teo Matković
 
Svezak 2, Br. 1 (1995) International Labour Review, godina 133, 1994. Detalji   PDF
Nada Kerovec
 
Svezak 10, Br. 3 (2003) International Labour Review, godina 82,2002. Detalji   HTML   PDF
Teo Matković
 
Svezak 12, Br. 3 (2005) International Labour Review, godina 84, 2004. Detalji   PDF
Teo Matković
 
Svezak 13, Br. 3 (2006) International Labour Review, godina 85, 2005. Detalji   PDF
Teo Matković
 
Svezak 23, Br. 3 (2016) In the Name of the Father: A Discussion on (New) Fatherhood, Its Assumptions and Obstacles Sažetak   PDF
Ana Maskalan
 
Svezak 9, Br. 3 (2002) Introduction to the Special Double Number on End-of-Life Care Policy Issues Detalji   HTML   PDF
Joanne E. Coury, Ana Štambuk
 
Svezak 28, Br. 3 (2021) Introduction to the Thematic Issue of the Journal: Care Policies in the Post-Yugoslav Countries Detalji   PDF
Ivana Dobrotić
 
Svezak 23, Br. 3 (2016) Introduction to the Thematic Issue of the Journal on Family and Changing Gender Roles Sažetak   PDF
Dinka Marinović Jerolimov
 
Svezak 6, Br. 2 (1999) Invalidi i društvo Sažetak   HTML   PDF
Gojko Zovko
 
Svezak 20, Br. 3 (2013) Ishodi učenja i inkluzivna edukacija učenika s intelektualnim teškoćama Sažetak   PDF
Ognjen Žiljak
 
Svezak 5, Br. 2 (1998) Isključenost iz socijalne zaštite Sažetak   HTML   PDF
Katherine Duffy
 
Svezak 20, Br. 1 (2013) Iskustva odabranih zemalja u profesionalnoj (radnoj) rehabilitaciji Detalji   PDF
Predrag Bejaković, Ivica Urban, Petar Sopek, Ivan Škoc
 
Svezak 19, Br. 1 (2012) Isplati li se raditi u Hrvatskoj? Detalji   PDF
Predrag Bejaković, Ivica Urban, Slavko Bezeredi, Ana Matejina
 
Svezak 28, Br. 2 (2021) Isplativost rada u Hrvatskoj i Sloveniji: analiza pomoću mikrosimulacijskog modela Sažetak   PDF
Slavko Bezeredi
 
Svezak 13, Br. 2 (2006) Ispravci podataka u prethodno objavljenim tekstovima o stambenoj politici Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
251 - 300 od 1200 stavke/a << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014