Revija za socijalnu politiku, Svezak 19, Br. 1 (2012)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Konferencija: 50 godina europske socijalne povelje: dostignuća i socijalni izazovi pred Hrvatskom i Europom

Jelena Matančević

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014