Svezak 8, Br. 3 (2001)

Kazalo sadržaja

Članci

Mogućnosti decentralizacije u socijalnoj politici i nove uloge lokalnih vlasti Sažetak PDF
Gojko Bežovan, Siniša Zrinščak 239-258
Globalizacija: mit ili stvarnost za socijalne radnike? Sažetak HTML PDF
Lena Dominelli 259-266
Poteškoće u zapošljavanju osoba starije dobi Sažetak HTML PDF
Nada Kerovec 267-277
Osobe s teškoćama u razvoju u sustavu socijalne skrbi Sažetak PDF
Borka Teodorović, Daniela Bratković 279-290
Zdravstvene i socijalne institucije staroga Dubrovnika Sažetak HTML PDF
Ana Borovečki, Slobodan Lang 301-308

Dokument

Pravci budućeg razvitka sustava socijalne pomoći i socijalne skrbi Republike Hrvatske Sažetak HTML PDF
Vlado Puljiz, Nada Kerovec, Nino Žganec, Gojko Bežovan, Borka Teodorović, Zoran Šućur, Gojko Zovko, Siniša Zrinščak 291-299

Prijevod

Kakva socijalna država za XXI. stoljeće? Konvergencije i divergencije europskih država Sažetak HTML PDF
Gøsta Esping-Andersen 309-324

Informacije i osvrti

Izgradnja povoljnijeg okvira za razvoj zakladništva u Hrvatskoj HTML PDF
Siniša Zrinščak 325-327
Uloga socijalnih usluga u održivom socijalnom razvoju HTML PDF
Vlado Puljiz 328-331
Trendovi u financiranja mirovina i zdravstvene zaštite u Europi HTML PDF
Vlado Puljiz 332-336
Socijalna Politika, Marginalizacija i Status Građana HTML PDF
Gojko Bežovan 337-339

Knjige i časopisi

Zoran Šućur: Siromaštvo: teorije, koncepti i pokazatelji HTML PDF
Predrag Bejaković 341-345
Robert E. Goodin i Deborah Mitchell (ur.): The Foundations of the Welfare State HTML PDF
Predrag Bejaković 345-353
Gosta Esping-Andersen: Social Foundations of Postidustrial Economies HTML PDF
Gojko Bežovan 353-357
Michael Hill (ur.): Income Maintenance Policy HTML PDF
Siniša Zrinščak 357-360

Dokumentacija

Pokazatelji o sustavu mirovinskog osiguranja Hrvatske PDF
Siniša Zrinščak 361-367


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014