Svezak 1, Br. 2 (1994)

Kazalo sadržaja

Članci

Izbjeglice i izbjegličke studije Sažetak PDF
Milan Mesić 113-123
Mjere za poticanje zapošljavanja Sažetak PDF
Nada Kerovec 125-133
Obiteljsko-pravna problematika zaštite silovanih žena i njihove djece Sažetak PDF
Dubravka Hrabar 135-140
Demografska struktura i mirovinski sustav Sažetak PDF
Dušan Milinković 141-149
Socijalni rad između pragmatizma i scijentizma Sažetak PDF
Aleksandar Halmi, Nino Žganec 151-166

Regulativa

Glavne intencije Prijedloga novog zakona o mirovinskom osiguranju Sažetak PDF
Ante Škember 167-177

Prijevod

Socijalna sigurnost u tranziciji Sažetak PDF
Klaus Gretschmann 179-188

Informacije i osvrti

Evaluacija socijalnih programa PDF
Gojko Bežovan 189-190
Socijalni problemi, društveni razvoj i odgovor lokalne zajednice PDF
Zoran Šućur 191-192
Pomoć prognanim populacijama u Europi PDF
Ninoslava Pećnik 193-196
Mir i ljudska prava – kvaliteta života prognanika i izbjeglica PDF
Dubravka Hrabar 197-198

Knjige i časopisi

Veljko Rus: Socialna država in družba blaginje PDF
Ivan Magdalenić 199-200
Brad Mc Kenzie (ur.): Current Perspectives on Foster Family Care for Children and Youth PDF
Danko Bakić 200-201
Scandinavian Journal of Social Welfare, srpanj 1993. PDF
Vlado Puljiz 201-202
Godišnjak Zavoda za zapošljavanje 1993. PDF
Nada Kerovec 202-203

Dokumentacija

Umirovljenici i mirovine u Hrvatskoj PDF
Ivan Jergović 205-207
Socijalni troškovi i ovisno stanovništvo razvijenih zemalja PDF
Vlado Puljiz 208-209


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014