Revija za socijalnu politiku, Svezak 29, Br. 2 (2022)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Usluge tržišta rada

Ana Ostrovidov Jakšić, Tereza Rogić Lugarić

Sažetak


Rad analizira usluge tržišta rada, kao jednu od intervencija politike tržišta rada. Ove usluge predstavljaju sve aktivnosti ureda za zapošljavanje i druge javno financirane usluge za tražitelje posla, što uključuje savjetovanje nezaposlenih, posredovanje između radnika i poslodavaca, informiranje, praćenje nezaposlenih i sankcioniranje u slučaju netraženja posla, a smatra se troškovno najučinkovitijom intervencijom tržišta rada. Iako je proteklih desetljeća glavni fokus politike tržišta rada bio na mjerama aktivne politike (poput usavršavanja ili subvencioniranog zapošljavanja), posljednjih godina, aktualiziranjem koncepta aktivacije, u prvi plan dolaze usluge tržišta rada. Ovaj rad prikazuje glavna obilježja, razvoj, prednosti i mane ove intervencije u Republici Hrvatskoj te mišljenje glavnih provoditelja ove intervencije, savjetnika za zapošljavanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014