Svezak 27, Br. 3 (2020)

Kazalo sadržaja

Članci

Kvaliteta usluga za beskućnike: prikaz trenutnog stanja i izazova u Hrvatskoj Sažetak PDF
Lynette Šikić-Mićanović, Suzana Sakić, Stephanie Stelko 233-248
Social Investment in an Age of Austerity: A Comparison of Family Policy Reforms in Four European Countries Sažetak PDF
Sonja Blum, Sónia Correia, Mikael Nygård, Tatjana Rakar, Karin Wall 249-267
Deconstruction of the Welfare State: The Impact of Globalization and Technological Factors Sažetak PDF
Nataliya Khoma, Ihor Vdovychyn 269-285
Socijalna integracija mladih u riziku od ispadanja iz sustava obrazovanja: rezultati slovenskog programa Projektno učenje mladih odraslih Sažetak PDF
Miloslav Poštrak, Natalija Žalec, Gordana Berc 287-308
Društvene inovacije kao važan element europskih razvojnih strategija Sažetak PDF PDF
Sanja Franc, Antea Barišić, Petra Palić 309-328

Dokumentacija

Važnost aktivne politike zapošljavanja i njezine evaluacije u Hrvatskoj PDF
Predrag Bejaković 329-341

Knjige i časopisi

Velimir Šonje i Darko Polšek: Prešućeni trijumf liberalizma: O praktičnoj važnosti slobode 1989. – 2019. PDF
Predrag Bejaković 343-346


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014