Revija za socijalnu politiku, Svezak 7, Br. 1 (2000)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Pomagači – Novi protagonisit u pružanju socijalne krbi između javnog i privatnog sektora

Nives Ivelja

Cijeli tekst: HTML PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014