Svezak 28, Br. 1 (2021)

Kazalo sadržaja

Članci

Horizontalne razlike u visokom obrazovanju u Hrvatskoj: učinci različitih oblika kapitala na odabir fakulteta različitog društvenog statusa Sažetak PDF
Saša Puzić, Margareta Gregurović, Iva Odak 5-23
Europeizacija stambenih politika u postsocijalizmu: usporedba iskustava Slovenije i Hrvatske Sažetak PDF
Josip Pandžić 25-46
Father’s Participation in Childcare and Household Tasks Sažetak PDF
Tatjana Kozjek, Neža Mali, Lan Umek 47-69
Dječji brakovi u romskoj zajednici u Republici Hrvatskoj Sažetak PDF
Maja Kutnjak Vrtarić, Olja Družić Ljubotina 71-94
Otpornost obitelji djece s problemima u ponašanju i intervencije koje ju potiču − doživljaj stručnjaka u sustavu socijalne skrbi Sažetak PDF
Anja Mirosavljević, Andrea Ćosić 95-113

Knjige i časopisi

Eurofound: Living, Working and Covid-19, Covid-19 Series PDF
Predrag Bejaković 115-117
Anne Case i Angus Deaton: Deaths of Despair and the Future of Capitalism PDF
Predrag Bejaković 117-119
Claudine Gay, Bérangère L. Szostak: Innovation and Creativity in SMEs: Challenges, Evolutions and Prospects PDF
Milutin Dobrilović 119-122

Informacije i osvrti

RE-DWELL – Projekt o priuštivom i održivom stanovanju u Europi PDF
Josip Pandžić 123-125
Popis recenzenata u 2020. godini XML PDF
  127-128


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014