Revija za socijalnu politiku, Svezak 19, Br. 2 (2012)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Konferencija: Kvaliteta socijalnih usluga - zajednička EU načela i standardi

Lidija Japec

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014