Revija za socijalnu politiku, Svezak 16, Br. 1 (2009)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Korelati sukoba obiteljskih i radnih obveza u Hrvatskoj

Ivana Dobrotić, Maja Laklija

Sažetak


Cilj je rada utvrditi percepciju sukoba obiteljskih i radnih obveza među zaposlenim osobama u Hrvatskoj te čimbenike (sociodemografske, obilježja posla i obilježja obitelji) ometajućeg djelovanja obiteljske uloge na radnu i obrnuto. Analiza je provedena na uzorku od 2 983 zaposlena ispitanika u Hrvatskoj. Analiza je prvotno izvedena na cjelokupnom uzorku zaposlenih i samozaposlenih ispitanika, da bi se u sljedećem koraku, u cilju utvrđivanja rodnih razlika u percepciji te čimbenicima sukoba, uvela interakcija varijable spola s prediktorskim varijablama. Prediktori objašnjavaju oko 17% varijance sukoba »rad-obitelj« te oko 8% varijance sukoba »obitelj-rad«. Najznačajnijim su se prediktorima sukoba pokazala obilježja posla, ponajprije radni sati, doživljaj posla i percepcija sigurnosti zaposlenja. Kod obiteljskih se obilježja značajnom pokazala skrb za starije/nemoćne osobe koja doprinosi rastu sukoba. Utvrđeno je i da dok većem sukobu obiteljskih i radnih obveza kod muškarca doprinosi njihova učestalija uključenost u obavljanje kućanskih poslova, većem sukobu kod žena doprinosi njihova učestalija uključenost u skrb za djecu.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014