Revija za socijalnu politiku, Svezak 13, Br. 1 (2006)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Marketizacija u politici visokog obrazovanja: analiza reformi politike financiranja visokog obrazovanja u Zapadnoj Europi u razdoblju od 1980. do 2000. godine

Danijela Dolenec

Sažetak


Uspostavljanje obrazaca promjene politike financiranja visokog obrazovanja u Zapadnoj Europi u razdoblju od 1980. do 2000. godine glavni je cilj ove studije. Obrasci promjene prate se rabeći tipologiju režima socijalne države koju je uspostavio Esping-Andersen (1990.). Osnovna je pretpostavka da glavna institucionalna obilježja režima socijalne države upravljaju razvojem reforme u politici financiranja visokog obrazovanja. Studija pokazuje da zakonitosti unutar režima postoje, te se uvelike podudaraju s tipologijom režima socijalne države. Ipak, države se ne priklanjaju tipovima u potpunosti. To je djelomično uvjetovano nedostatkom klasifikacije idealnih tipova, no još je važnije to što se čini da je to uzrokovano činjenicom da se politika financiranja visokog obrazovanja ne može u potpunosti objasniti kroz prizmu socijalne politike.

Cijeli tekst: PDF (English)

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014