Revija za socijalnu politiku, Svezak 26, Br. 3 (2019)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Tko se češće razvodi? Obrazovanje i bračna (ne)stabilnost u Hrvatskoj

Petra Međimurec, Ivan Čipin

Sažetak


U radu istražujemo vezu između obrazovanja i razvoda braka u Hrvatskoj. Razvode li se češće više ili niže obrazovani? Postoje li razlike među spolovima? Mijenja li se obrazovni gradijent u riziku za razvod s vremenom (među bračnim kohortama)? Odgovore tražimo kori-steći se pojedinačnim (mikro) podatcima iz vitalne statistike o sklopljenim i razvedenim brako-vima. Njih smo povezali tako da sve parove koji su u prvi brak ušli između 1989. i 2014. godine možemo pratiti od vjenčanja do razvoda ili do prekida u opažanju. Rezultati iz analize povijesti događaja pokazuju da u prosjeku, među svim bračnim kohortama, obrazovanje na rizik za raz-vod utječe negativno za muškarce i pozitivno za žene. Što se tiče promjena u vremenu, za oba spola pronalazimo naznake da se u sve većoj mjeri razvode oni (naj)niže obrazovani. To ih može dovesti u još nepovoljniji položaj, zato što razvod braka obično izaziva negativne poslje-dice, pa u budućim istraživanjima valja provjeriti kakve implikacije naši empirijski nalazi imaju za društvenu nejednakost u Hrvatskoj.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014