Revija za socijalnu politiku, Svezak 18, Br. 1 (2011)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Traženje posla i (ponovno) zapošljavanje: uloga vremenski promjenjivog intenziteta traženja posla

Zvonimir Galić

Sažetak


Cilj našeg istraživanja bio je testirati pretpostavku prema kojoj intenzitet traženja posla ima ključnu ulogu u zapošljavanju nezaposlenih osoba. U našem istraživanju testirali smo heuristički model koji je uključivao skupove varijabli koje potencijalno utječu na (ponovno) zapošljavanje. To su bile biografske karakteristike, čimbenici motivacije za zaposlenjem, ograničenja u traženju posla i intenzitet traženja posla. Očekivali smo da intenzitet traženja posla predstavlja najsnažniju odrednicu zapošljavanja te glavni mehanizam kojim ove varijable djeluju na vjerojatnost ponovnog zapošljavanja.

Rezultati upućuju da je, kada vodimo računa o njegovim promjenama tijekom nezaposlenosti, intenzitet traženja posla važan prediktor zapošljavanja te da se veza dijela prediktorskih varijabli sa zapošljavanjem odvija preko njega. Međutim, snažniju odrednicu zapošljavanja predstavljaju biografske karakteristike nezaposlene osobe i njena financijska situacija koje svoj utjecaj na zapošljavanje ostvaruju izravno, mimo traženja posla.

Cijeli tekst: PDF (English)

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014