Revija za socijalnu politiku, Svezak 30, Br. 1 (2023)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Interakcija financijskog razvitka, nejednakosti i rizika od siromaštva u Republici Hrvatskoj

Ante Samodol

Sažetak


Ovaj rad istražuje financijski razvitak Republike Hrvatske mjeren dimenzijama financijalizacije, financijskog produbljivanja i financijske uključenosti kroz interakciju s dvije dimenzije socijalne isključenosti kao što su nejednakost dohotka i stopa rizika od siromaštva. Cilj rada je utvrditi kako financijalizacija, financijsko produbljivanje i uključenost utječu na dohodovnu nejednakost i rizik od siromaštva. Kod financijalizacije istraživanje je pokazalo da razvitak ukupnog financijskog sektora u odnosu na BDP smanjuje dohodovnu nejednakost i stopu rizika od siromaštva, dok rast imovine bankovnog sektora naspram BDP-a povećava dohodovnu nejednakost i rizik od siromaštva. Kod financijskog produbljivanja pokazalo se da udio kredita poduzećima u BDP-u povećava dohodovnu nejednakost i stopu rizika od siromaštva, dok krediti kućanstvima nisu značajni za nejednakost, ali zato smanjuju stopu rizika od siromaštva. Udio kredita stanovništva u BDP-u nije značajan za dohodovnu nejednakost, ali zato smanjuje stopu rizika od siromaštva. Financijska uključenost kućanstava pokazala je da tri skupine kredita (prekoračenja po transakcijskom računu, gotovinski i ostali krediti) ovise o razini nejednakosti i da djeluje obrnuta uzročnost. Dok gotovinski krediti smanjuju stopu rizika od siromaštva, stopa rizika od siromaštva kao obrnuta uzročnost utječe na prekoračenje po transakcijskim računima.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014