Revija za socijalnu politiku, Svezak 2, Br. 2 (1995)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Mogućnosti i teškoće razvoja nevladinih organizacija u Hrvatskoj – prikaz slučaja jednog dobrotvornog udruženja

Jasminka Despot Lučanin, Joanne E. Coury

Sažetak


Studija analizira razvojne mogućnosti nevladinih organizacija u Hrvatskoj gdje se, kao posljedica društvene preobrazbe, razvija nov ustroj institucija socijalne politike. Prikazan je slučaj jedne nevladine, humanitarne organizacije, „Dobrobit“ iz Zagreba, koja je nastala kao odgovor na sve veće potrebe za psihološkom pomoći prognanika, izbjeglica i ostalih ratnih stradalnika koje nisu mogle biti zadovoljene postojećim državnim institucijama socijalne skrbi. Iz perspektive teorije organizacije zanimljivo je ispitati pruža li i kako takav tip organizacije mogućnosti za razvoj tzv. političkog poduzetništva. Razmotreno je kako iskustva i ideje jedne nevladine organizacije mogu prodrijeti u ukupno političko okruženje, pridonijeti razmjeni ideja i utjecati na odluke o prognaničko-izbjegličkoj politici.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014