Revija za socijalnu politiku, Svezak 17, Br. 3 (2010)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Prema postojanoj socijalnoj državi

Francis G. Castles

Sažetak


Ovaj je tekst završno poglavlje knjige »Budućnost socijalne države: mitovi o krizi i stvarnost krize« autora Francisa Castlesa koja nastoji istražiti, sažeti i prikazati iskustva 21 zemlje OECD-a u razdoblju od 1980. do 1998. godine. Knjiga se, između ostaloga, bavi pitanjem dviju vrlo važnih i aktualnih tema, a to su kriza socijalne države (starenja stanovništva i pad fertiliteta) te postojanje europskog socijalnog modela. Koristeći relevantne pokazatelje koji defi niraju socijalne politike te analizirajući vanjskopolitičke i unutarnjopolitičke čimbenike koji na njih utječu, autor ocrtava postojanje četiri grupe zemalja: zemlje engleskog govornog područja, zemlje kontinentalne zapadne Europe, zemlje južne Europe te skandinavske zemlje. Razmatrajući politike i prakse ovih socijalnih država i grupa zemalja te međusobno ih uspoređujući, autor nastoji rasvijetliti pitanje vjerojatnih scenarija za budućnost socijalne države.Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014