Revija za socijalnu politiku, Svezak 15, Br. 3 (2008)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Bibliografija Vlade Puljiza 1964.-2008.

Boris Čičovački, Siniša Zrinščak

Sažetak


Bibliografija donosi pregled radova Vlade Puljiza.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014