Revija za socijalnu politiku, Svezak 10, Br. 3 (2003)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Mogućnosti izvaninstitucionalnih oblika skrbi o starijim osobama

Dejana Bouillet

Sažetak


Ovaj se rad odnosi na prikaz pilot-projekta kojega, u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom i Općinom Drenovci, provodi Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. Cilj mu je afirmiranje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o starijim osobama u naseljima Drenovci, Đurići, Posavski Podgajci, Račinovci i Rajevo Selo. U radu su prikazani i rezultati istraživanja kojeg je, u svrhu evaluacije provedbe pilot-projekta i procjene opravdanosti pružanja ovog oblika pomoći starijim osobama, proveo Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži 2002. godine, na uzorku od 164 ispitanika – korisnika ovoga programa. Istraživanje se temelji na upitniku o obilježjima staračkih domaćinstava koji uključuje i varijable o općim obilježjima ispitanika, njihovu socioekonomskom statusu, strukturi obitelji, zdravstvenom statusu, posebnim potrebama, procjeni potreba te dostupnosti službi podrške u lokalnoj zajednici i zadovoljstva provedbom programa. Pokazalo se da program značajno pridonosi poboljšanju kvalitete života starih i nemoćnih osoba. Njegovo provođenje pridonijelo je zapošljavanju određene skupine težezapošljivih žena, a korisnicima programa bitno je olakšalo zadovoljavanje mnogih potreba, poglavito u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova te brizi o osobnoj higijeni i zdravlju. Time ovaj program značajno pridonosi realizaciji niza zadanosti i mjera Nacionalne obiteljske politike koju je u siječnju 2003. godine usvojila Vlada Republike Hrvatske. Uz određene modifikacije, program je primjenjiv i u drugim lokalnim zajednicama, a njegova je cijena prihvatljiva i pristupačna.

Cijeli tekst: HTML PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014