Revija za socijalnu politiku, Svezak 2, Br. 4 (1995)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Nadnacionalne agencije i socijalne politike postsocijalističkih zemalja

Bob Deacon

Sažetak


U ovom prilogu autor iznosi rezultate istraživanja djelovanja nadnacionalnih agencija i organizacija na socijalne politike nekoliko postsocijalističkih zemalja. Osnovna je teza autora da svaka od tih agencija i organizacija nastoji promovirati socijalne politike koje proizlaze iz određenih tipova suvremenog kapitalizma. Svaka od tih agencija i organizacija ima specifične instrumente utjecaja na pojedine postsocijalističke zemlje. Autor se posebno bavi djelovanjem Svjetske banke unutar koje postoji nekoliko grupa eksperata različite provenijencije koji daju ponešto različite savjete u pogledu rješavanja socijalnih problema postsocijalističkih zemalja.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014