Revija za socijalnu politiku, Svezak 5, Br. 2 (1998)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Isključenost iz socijalne zaštite

Katherine Duffy

Sažetak


Rad ima četiri dijela. Prvi dio nas upoznaje s ulogom države u sustavu socijalne zaštite. Drugi dio opisuje pritiske koji proizlaze iz reforme financijskih sredstava i izdataka te previranja u sustavima koji su izloženi stalnoj promjeni. Treći dio razmatra učinkovitost zaštite od rizika kao što su dugotrajna nezaposlenost, starost i dječje siromaštvo. Ovaj dio posebno obraća pažnju na učinkovitost zaštite od “novih rizika” kao što su dugotrajna nezaposlenost te na pritiske kojima su izložene obitelji i kućanstva, a koji proizlaze iz slabosti sigurnosne mreže socijalne pomoći. Četvrti dio (zaključak) raspravlja o riziku marginalizacije u sustavu socijalne zaštite te o “rangiranju” pojedinaca s obzirom na njihov odnos prema tržištu rada.

Cijeli tekst: HTML PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014