Revija za socijalnu politiku, Svezak 4, Br. 2 (1997)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Multikulturalnost - nastojanje ili himba? (Analiza pojma na primjeru Njemačke

Marko Žarić

Sažetak


Autor analizira pojam multikulturalnosti na primjeru njemačkog društva, iz kojega nas zapljuskuju valovi “naprednosti” i “prevladanih uskih nacionalnih okvira”. Rezultati analize dobrim su dijelom primjenjivi i na ostala visokorazvijena europska društva. Ti rezultati pokazuju da je više riječ o hinjenoj spremnosti za otvaranje svojega kulturnog i nacionalnog prostora utjecajima stranih kultura. Naime ta spremnost na otvaranje završava na granicama dobro organizirane funkcionalnosti gospodarstva bez udjela drugih etničkih skupina u odlučivanju ili o duhovnim vrednotama. Štoviše, i o tako shvaćenoj i prakticiranoj multikulturalnosti vrlo se proturječno raspravlja i ona se dovodi u pitanje. Nakon tako skicirane i pomalo razočaravajuće zbilje autor nudi pregled nužnih sadržaja kojima bi se pojam multikulturalnosti trebao obogatiti kako ne bi ostao na razini pukog verbalizma.

Cijeli tekst: HTML PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014