Detalji o autoru

Fitzpatrick, Tony, School of Sociology and Social Policy, Nottingham University

  • Svezak 10, Br. 1 (2003) - Prijevod
    Novi prioriteti za socijalnu politiku i kriminologiju: globalizacija, urbanizam i država postsocijalne sigurnosti u nastajanju
    Sažetak  PDF


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014