Detalji o autoru

Kletečki, Marijana, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u ZagrebuRevija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014