Revija za socijalnu politiku, Svezak 6, Br. 1 (1999)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

6. Regionalna Konferencija o prikupljanju sredstava(Fundraisingu) za Istočnu i Srednju Europu

Marijana Kletečki

Cijeli tekst: HTML PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014