Detalji o autoru

Valković, Marijan, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u ZagrebuRevija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014