Detalji o autoru

Tadić-Lesko, Karolina, Centar za socijalni rad, Bosna i Hercegovina

  • Svezak 24, Br. 1 (2017) - Informacije i osvrti
    Javni-stručni skup "Obiteljska grupna konferencija – Suvremeni model podrške obitelji u riziku" i Godišnji susret europske mreže obiteljske grupne konferencije
    Detalji  PDF
  • Svezak 29, Br. 3 (2022) - Informacije i osvrti
    VII. Godišnja stručna konferencija socijalnog rada u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem »Aktivacijski modeli - korisnička perspektiva«
    Detalji  PDF


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014